Čištění garážových stání

Průměrná životnost nečištěných garážových stání je zhruba 10 – 15 let a materiál, který je dovážen z Německa na výměnu jednoho stání, stojí cca 3500 euro. Pravidelným a odborným čištěním se životnost prodlouží až o 10 let.

Práce je prováděna ručně pomocí kartáčů na mokro, voda a špína je odsáta pomocí vysavačů.

Palety čistíme zásadně bez tlakové vody, aby nedošlo k poškození parkeru. U automatických garáží pak může v opačném případě dojít zejména k poškození obrysových čidel, pohonů a ovládacích prvků, u garáží hydraulických pak k poruchám hydrauliky nebo zaplavení prostor pod paletami, což může vážně narušit statiku celé konstrukce.

Konstrukce je důkladně očištěna od prachu a špíny.

Dále provádíme čištění prostor pod paletami, nájezdních prostor mezi nimi a plošných garážových podlah.