Renovace garážových stání

Renovace se provádí, pokud jsou palety zkorodované, bez laku nebo barvy. K poškození dochází buď nedostatečnou údržbou nebo působením vnějších činitelů (technické soli, automobilových chemických látek, vody).

Renovací se výrazně prodlouží životnost a to až o 10 let.

Jednotlivé fáze probíhají takto:

  1. umytí, odmaštění a přebroušení rezavých ploch
  2. nátěr základovou barvou
  3. nátěr vrchní barvou